ตั๋วเรือ - สปีดโบ๊ทเหมาลำ

 ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ

เวลาเดินเรือสปีดโบ๊ท

เวลา

ไป

ราคา

เวลา

กลับ

ราคา

09.30

ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

600

09.30

เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา

600

 

 

 

-

-

-

11.30

ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

600

11.30

เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา

600

13.30

ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

600

13.30

เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา

600

15.30

ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

600

15.30

เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา

600

เวลาเดินเรือ ไฮสปีดเฟอร์รี่

11.30

ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

600

09.30

เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา

600

 

เรือไปเกาะหลีเป๊ะทุกรอบต้องเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 30 นาที

เรือไปเกาะหลีเป๊ะทุกลำจะเข้าเทียบท่าที่โป๊ะหน้าเกาะหลีเป๊ะนักท่องเที่ยวต้องต้องลงเรือหางยาวเพื่อเข้าไปยังเกาะ

ก่อนขึ้นเกาะหลีเป๊ะนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียมขึ้นลงเกาะหลีเป๊ะ(ค่าเรือหางยาว) 50 บาทต่อเที่ยว

ตั๋วเรือเกาะหลีเป๊ะ จองแล้วไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้


 

อัตราค่าบริการแบบเหมาลำ

 

จำนวนผู้โดยสาร

 

การเดินทางมาวันหนึ่ง

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

ชนิดเรือ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

20

30,000

35,000

37,000

50,000

25 ที่นั่ง 200 HP 2เครื่องยนต์

25

32,000

37,000

40,000

53,000

25 ที่นั่ง 200 HP 2เครื่องยนต์

30

44,000

48,000

52,000

63,000

45 ที่นั่ง 200 HP 3เครื่องยนต์

35

46,000

50,000

55,000

65,000

45 ที่นั่ง 200 HP 3เครื่องยนต์

40

48,000

53,000

58,000

65,000

45 ที่นั่ง 200 HP 3เครื่องยนต์

45

50,000

55,000

60,000

70,000

45 ที่นั่ง 200 HP 3เครื่องยนต์

50

55,000

60,000

65,000

75,000

50 ที่นั่ง 200 HP 3เครื่องยนต์

60

65,000

70,000

75,000

80,000

65 ที่นั่ง 200 HP 4เครื่องยนต์

65

69,000

74,000

79,000

85,000

65 ที่นั่ง 200 HP 4เครื่องยนต์

70

75,000

85,000

95,000

110,000

70 ที่นั่ง 4เครื่องยนต์

80

85,000

90,000

100,000

120,000

80 ที่นั่ง 4 เครื่องยนต์

 

  

ราคานี้ไม่รวมไกด์,ค่าอาหารและธรรมเนียมต่าง ๆ ของอุทยาน

ราคานี้รวม น้ำดื่ม น้ำแข็ง สน๊อกเกิ้ล ชูชีพ เที่ยวโซนใน หากต้องการเที่ยวโซนนอกเพิ่มอัตราค่าบริการดังนี้

115 ที่นั่งเพิ่มลำล่ะ 3,000

25 ที่นั่งเพิ่มลำล่ะ 4,000

45 ที่นั่งเพิ่มลำล่ะ 6,000

50 ที่นั่งเพิ่มลำล่ะ 7,000

65 ที่นั่งเพิ่มลำล่ะ 8,000

70 และ 80 ที่นั่งลำล่ะ 10,000

โซนใน  ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี

โซนนอก เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง เกาะดง เกาะรอกลอย

ทางบริษัทมีบริการรับจัดข้าวกล่องสำหรับลูกค้าเรือเหมากล่องล่ะ 50 บาท

 

1068 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
087 696 3909 , 099 478 7379
https://www.facebook.com/kingtourthailand
kingtourthailand@gmail.com
king_tour kingtour_th