one day tirp

Package : one day tirp

สถานที่

โปรแกรรม  One Day Trip – Koh lipe

วันเดย์ ทริปเกาะหลีเป๊ะ

วันเดียวเที่ยว 5 เกาะ

ท่าเรือปากบารา – เกาะไข่ - เกาะอาดัง - ร่องน้ำจาบัง - เกาะราวี - เกาะหินงาม – เกาะหลีเป๊ะ

09.00 น. เตรียมความพร้อมออกเดินทาง ณ.บริษัทkingtour ตั้งอยุ่หน้าท่าเรือปากบารา

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบารา สู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

10.45 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ. เกาะอาดัง เกาะจาบัง - ราวี หลังจากนั้นบริการอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง ที่หาดทรายขาวเกาะราวี

13.00 น. นำท่านดำน้ำดูปะการังอีกครั้ง ณ. เกาะยาง , และแวะชมความสวยงามของหาดหินที่มีแห่งเดียวในโลกพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่เกาะหินงาม

14.30 น. เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะ

16.00 น. เดินทางกลับท่าเทียบเรือปากบารา

17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ

          โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและกระแสน้ำโดยคำนึกถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

ท่านล่ะ 1,990 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ตั๋วเรือสปีดโบ๊ท ไปกลับ ปากบารา - หลีเป๊ะ

- เรือนำเที่ยว 5 เกาะ (ดำน้ำโซนในเกาะหลีเป๊ะ)

- อุปกรณ์ดำน้ำ สน๊อกเกิ้ล หน้ากากดำน้ำ ชูชีพ

- อาหารกลางวัน (ข้าวกล่องน้ำดื่ม)

- ค่าผ่านท่าเรือปากบารา,ค่าธรรมเนียมอุทยาน(ต่างชาติเพิ่ม 160)

- ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก  4-7 ขวบ 1,000 7-10 ขวบ 1,400 11ขวบขึ้นไป ราคาผู้ใหญ่

1068 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
087 696 3909 , 099 478 7379
https://www.facebook.com/kingtourthailand
kingtourthailand@gmail.com
king_tour kingtour_th