ห้องพัก
Z-Touch Lipe Island Resort
Bundhaya Resort
Bundhaya Villas
Mountain Resort
Akira Lipe Resort
Varin Beach Resort
Sita Beach Resort & Spa
Lipe Power Beach Resort
Cabana Lipe Beach Resort
Anda Resort - Koh Lipe
1068 ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
087 696 3909 , 099 478 7379
https://www.facebook.com/kingtourthailand
kingtourthailand@gmail.com
king_tour kingtour_th